Հայաստանում կացության կարգավիճակի ձեռքբերում

Հատուկ կացության կարգավիճակի համար դիմում ներկայացնելու նպատակով օտարերկրացին պետք է կապվի բնակության պետությունում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի հետ: Եթե բնակության պետությունում չկա Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություն կամ հյուպատոսություն դիմողը կարող է կապ հաստատել Հայաստանի Հանրապետության մոտակա ներկայացուցչությունների հետ (Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների ցուցակը տեսնելու համար սեղմել այստեղ): Հայաստանի տարածքում

և հյուպատոսական հիմնարկների ցուցակը տեսնելու համար սեղմել այստեղ): Հայաստանի տարածքում դիմումները պետք է ներկայացվեն Հայաստանի հետ: