Կարապետ Կոշատաշյան

[email protected]

Ռուսաստանի Դաշնություն

+7 916 213 03 58

3 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող իրավաբան:

Քրեական եւ քաղաքացիական գործերով:

- Ընտանեկան վեճեր

- Բնակարանային վեճեր

- Աշխատանքային վեճեր

- Հողային վեճեր

- Վարչական վեճեր