Ռոզա Աղաջանյան

[email protected]

Ռուսաստանի Դաշնություն

+ 7 985 314 20 07

moscopravo.ru

"Օրենք և իրավունք" իրավաբանական ընկերության ղեկավար:

Իրավաբանական ծառայություններ, փաստաթղթերի ձևակերպում:

- Խորհրդատվություն, հայցերի, դիմումների, բողոքների, պահանջների պատրաստում:

- Դատական գործերի վարում ' քաղաքացիական, արբիտրաժային, քրեական, վարչական:

- Անշարժ գույքի հետ գործարքներ: հող, բնակելի և ոչ բնակելի տարածքներ, ռիսկերի վերլուծություն.

- Առեւտրային գործունեության ուղեկցում եւ պաշտպանություն: