Դավիդ խաչատուրյան

[email protected]

Ռուսաստանի Դաշնություն

+ 7 937 961 02 66

Սառատով

https://advokat-david.ru/

Իրավաբանական ստաժը ՝ 7 տարի, 2013 թվականին ավարտել է Սարատովի պետական իրավաբանական ակադեմիան, հետաքննչական-քրեագիտական ինստիտուտը, երկրորդ լրացուցիչ կրթությունն ունեմ "իրավաբան-թարգմանիչ" մասնագիտությամբ, տիրապետում եմ անգլերեն լեզվին: