Ասյա Ակոպջանյան

[email protected]

Ռուսաստանի Դաշնություն

+(7) 964-564-97-79

Moscow

Իրավաբան է M&A գործարքների ուղեկցման ոլորտում։ Աշխատում է Althaus Group-ում։ Տիրապետում է անգլերեն և ռուսերեն լեզուների: