Դավիդ Հարությունյան

[email protected]

Ֆրանսիա

(00 33) 669502010

122, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

www.estrade-associes.com

Ընկերությոնը  գտնվում է  Փարիզում 122 Վիա-Ֆաբուրգ  Սաինտ-Հոնոր 8-րդ  փողոց հասցեում: Մենք սովորաբար օգնում ենք համասեփականատերերին, հոգաբարձուներին, անշարժ գույքի կառավարիչներին, դիլերներին, կառուցապատողներին, սեփականատերերին և վարձակալներին, ինչպես կոմերցիոն, այնպես էլ բնակելի անշարժ գույքի.

-համատեղ սեփականություն (ընդհանուր ժողովներում դատական քննություններ, համատեղ սեփականության համար վճարների հավաքագրում, փորձագիտական եզրակացություններ, վստահված անձանց և գույքի կառավարչի խորհրդատվություն, օգնություն և այլն):

-պետական հիմնարկների հետ կապված գործերի վերաբերյալ խորհրդատվությունները և դատական վարույթները, որոնք համատեղ պատկանում և կառավարվում են հանրության կողմից, և որոնք արդյունքում բախվում են հատուկ սահմանափակումների ՝ համատեղ սեփականության, քաղաքաշինության և այլ կանոնների տեսանկյունից;

-առևտրային վարձակալություն (բանակցությունների վարում և վարձակալության պայմանագրերի կազմում, լիզինգ ստացողների և լիզինգով զբաղվողների աջակցություն և խորհրդատվություն բիզնես ակտիվների փոխանցման հետ կապված գործարքներում, լիզինգային իրավունք, առևտրային վարձակալության հետ կապված վեճեր ՝ վարձակալության պայմանների լուծում, ամրագրում և վերանայում, երկարաձգում);

 -վարձակալության բնակարանային և մասնագիտական պայմանագրեր (խորհրդատվություն և պայմանագրերի կազմում, վարձակալության վեճերի կարգավորում);

-շինմոնտաժային աշխատանքներ (խորհրդատվություն և դատական վարույթներ պատասխանատվության հարցերով, փորձաքննություն, ավարտի երաշխիք, ենթապայմանագրային ապահովում, ուղղակի վճարում և այլն):

-անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ (օգնություն և խորհրդատվություն ձեռքբերման, վաճառքի վերաբերյալ, վաճառքի վերաբերյալ տարբեր վեճեր, վաճառքի հարկադիր ավարտ, պատասխանատվություն և այլն):