Մեր մասին

Մեր Մասին

Հարգելի այցելուներ, Բարի գալուստ Հայ իրավաբանների միջազգային կայք:  Մեր կայքում առցանց որոնման ինտերակտիվ ծառայությունով դուք կարող եք գտնել փաստաբաններին և իրավաբաններին, ովքեր մատուցում են մասնագիտական իրավաբանական օգնություն բոլոր ոլորտներում: Կայքում դուք կարող եք գտնել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում աշխատող հայ իրավաբանների և փաստաբանների մասին տեղեկատվություն:  Դրան կնպաստի  բոլորին  հարմար մատչելի առցանց կատալոգը, որտեղ կտեղադրվի կոնկրետ իրավաբանի և   փաստաբանի մասին  տեղեկատվություն, որոնք գտնվում են Հայաստանում կամ այլ երկրներում:  Կայքը ներառում է նաև երկրների լայն առցանց բազա, որտեղ իրենց մասնագիտական գործունեությունն են իրականացնում մեր հարգարժան գործընկերները: 

Այժմ այլևս դժվար չի լինի գտնել անհրաժեշտ փաստաբան կամ իրավաբան, ով աշխատում է Հայաստանում կամ արտերկրում, քանի որ կայքում կտեղադրվեն նրանցից յուրաքանչյուրի մասին մանրամասն տեղեկատվություն:  Տեղեկատվությունը  կայքում կհրապարակվի երեք լեզուներով. Մեր կայքը մեծ հնարավորություն է տալիս իրավաբաններին և փաստաբաններին պատմել իրենց մասին ՝ ավելացնելով իրենց տվյալները մեր կայքում: Մեր առցանց կայքի նպատակն է հայ փաստաբաններին և իրավաբաններին կապել միասնական առցանց բազայի մեջ և նպաստել նրանց մասնագիտական համագործակցությանը, ինչպես նաև ստեղծել բարձր արդյունավետ օնլայն ռեսուրս մեր այցելուների համար:

Գործընկերներ

Հրապարակումներ

 • Մակուչյանն ու Մինասյանն ընդեմ Ադրբեջանի և Հունգարիայի

  Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարան։ Մակուչյանն ու Մինասյանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Հունգարիայի։

 • Պետական աջակցությակա գործունեության տեսակներ

  Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն աջակցություն է ցուցաբերում հետեւյալ բնագավառներում:

 • Պարզեցված կարգով Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությոուն ստանալը

  Տարբերակում են ընդհանուր և պարզեցված ստանալու կարգեր Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությոան:Դրանք տարբերվում են նյութերի դիտարկման ժամկետներով (ընդհանուր կարգով՝ 1 տարվա ընթացքում, իսկ պարզեցված կարգով ՝ մինչև 6 ամիս), հիմքերով, որոշում կայացնող սուբյեկտով և այլն: 

 • Հայաստանում շահութահարկի հաշվարկն ու վճարումը

  2010թ դեկտեմբերի 22-ին ընդունվել է "Եկամտահարկի մասին"նոր օրենքը։ Սույն օրենքը սահմանել է եկամտահարկի վճարման նոր պայմանները, կարգը և դրույքաչափերը: 

 • Մոտքւ վիզաների և հրավերի տեսակները

  Օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն իրականացվում է վիզաների հիման վրա: Այստեղ խոսվելու է ՀՀ սահմանը հատելու համար անհրաժեշտ վիզաների տեսակների մասին։ 

 • Налог с оборота в Армении как альтернатива НДС и налогу на прибыль

  2013 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել "Շրջանառության հարկի մասին" ՀՀ օրենքը, որը սահմանել է նոր հարկատեսակ և որոշակի փոփոխություններ կատարել հայ գործարարների համար հարկերի վճարման կարգում: 

 • Շահութահարկի դրույքաչափերը եւ վճարողները Հայաստանում

  Ռեզիդենտների համար հարկման օբյեկտ է հանդիսանում Հայաստանի տարածքում ստացված շահույթը, իսկ ոչ ռեզիդենտների համար՝ հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող շահույթը: 

 • Արժեթղթերի տեսակները Հայաստանում

  Արժեթղթերը սահմանված ձև ունեցող, պարտադիր վավերապայմաններ և գույքային իրավունքները հաստատող փաստաթղթեր են, որոնց իրականացումը կամ փոխանցումը հնարավոր է միայն դրանց ներկայացման ժամանակ: 

 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելումը և դադարումը

  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության ձեռքբերումը և դադարեցումը կարգավորող նորմերն ամրագրված են "Քաղաքացիության մասին" Հայաստանի Հանրապետության 1995 թվականի նոյեմբերի 6-ի օրենքում: 

 • ՏՏ ոլորտի պետական աջակցություն

  Վերջին տարիների ընթացքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանի Հանրապետությունում ակտիվորեն զարգանում է և մնում է մեր երկրի տնտեսության համար ամենահեռանկարային ուղղություններից մեկը: 

 • ՀՀ ռեզիդենտի կարգավիճակի ձեռքբերում

  Եթե օտարերկրյա քաղաքացին ցանկանում է բնակվել Հայաստանում կամ ցանկանում է ընդհանուր կարգով ձեռք բերել ՀՀ քաղաքացիություն, ապա նա առաջին հերթին պետք է ձևակերպի այն փաստաթղթերը, որոնք իրավունք կտան օրինական մնալ ՀՀ տարածքում և ստանալ կացության կարգավիճակ:

 • ԱՊՀ երկրների իրավական համագործակցությունը քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական իրավունքի ոլորտում

  Միջազգային իրավական համագործակցությունը ժամանակակից դարաշրջանում կարևւոր նշանակություն է ձեռք բերում մասնակիցների միջև տնտեսական, անձնական և ընտանեկան հարաբերություններում մ օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ: 

 • Մրցակցության պաշտպանությունը Հայաստանում

  Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվել և զարգանում են շուկայական հարաբերությունները։ Շուկայական հարաբերությունների հիմքը միշտ եղել է մրցակցությունը շուկայի սուբյեկտների միջև, որը թույլ է տալիս շուկային կայուն զարգանալ և ապահովել իրավունքի սուբյեկտների հավասարությունը ։  

 • Ապրանքների միջազգային առքուվաճառքի ժամանակ վաճառողների եւ գնորդների պարտավորությունները չկատարելը

  Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի պայմանագրեր կնքելիս կարող են առաջանալ իրավիճակներ, որոնց դեպքում պարտավորությունները չեն կատարվում, կամ դրանց կատարումն անհնարին է դառնում։  Ապրանքների միջազգային առք ու վաճառքը կարգավորվում է 1980 թվականի Վիեննայի կոնվենցիայով, որի մասնակիցն է նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը ։

 • Ապրանքների միջազգային առքուվաճառքի գործարքների կնքում ' համաձայն ՄԱԿ-ի 1980 թ. Վիեննայի կոնվենցիայի

  Ժամանակակից աշխարհում առևտուրը դուրս է եկել առանձին պետությունների շրջանակներից և ձեռքը բերել միջազգային մասշտաբներ։Իրացման շուկաների ընդլայնմամբ և նոր տեխնիկական միջոցների ի հայտ գալով ՝ Հայաստանում ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտները հնարավորություն են ունենում առանց որևէ հատուկ դժվարությունների գտնել կոնտրագենտներ և վաճառել ապրանքներ այլ երկրներում։

 • Օտարերկրյա արբիտրաժային որոշումների ճանաչումը եւ կատարումը Հայաստանում

  Նյու Յորքի կոնվենցիան ճանաչման և կատարման օտարերկրյա արբիտրաժային որոշումների 1958թ. կարգավորում է առանձնահատկությունները ճանաչման և կատարման որոշումների օտարերկրյա արբիտրաժներում

 • Ապրանքային նշանների գրանցումը և օգտագործումը Հայաստանում

  Այս հոդվածում մենք կքննարկենք Հայաստանի ապրանքային նշանները և սպասարկման նշանները: Ապրանքային նշանը և սպասարկման նշանը (այսուհետ ՝ ապրանքային նշաններ) իրենից ներկայացնում են ցանկացած գրաֆիկական նշումներ, որոնց շնորհիվ հնարավորություն կա որոշ անձանց ապրանքները (ծառայությունները) տարբերել այլ ապրանքներից (ծառայություններից) ։

 • Բիզնեսի վարում ազատ տնտեսական գոտում

  2011 թ. ուժի մեջ է մտել ՛՛Ազատ տնտեսական գոտիների՛՛ մասին ՀՀ օրենքը: Օրենքը սահմանում է մի շարք արտոնություններ ՀՀ տարածքում գործող որոշ գոտիներում բիզնեսի համար ։  Այդ գոտիների ստեղծման լիազորությունները վերապահվել են ՀՀ կառավարությանը ։  Այն իր հերթին ամրագրում է նրանց գործունեության կարգը։ Ազատ տնտեսական գոտիները ստեղծվել են Հայաստանում տեխնոլոգիական զարգացման առաջընթացին նպաստելու, երկրի տնտեսության ամրապնդման, ինչպես նաև նոր աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով ։  Հարկ է նշել, որ ԱՏԳ-ում իր միջոցների ներդրումը շատ շահավետ և գրավիչ է օտարերկրյա ներդրողների համար, քանի որ կառավարությունը նրանց համար ստեղծում է անհրաժեշտ պայմաններ տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար

 • Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումների ոլորտի կարգավորումը

  Օտարերկրյա ներդրողներ են համարվում օտարերկրյա քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող անձինք, օտարերկրյա իրավաբանական անձինք, Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս մշտապես բնակվող ՀՀ քաղաքացիները, միջազգային կազմակերպությունները, որոնք ներդրումներ են կատարում Հայաստանի Հանրապետությունում: Օտարերկրյա ներդրումներ ասելով հասկանում են գույքի ցանկացած տեսակ ՝ ֆինանսական միջոցներ եւ մտավոր արժեքներ, որոնք անմիջականորեն ներդրվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացվող գործունեության ոլորտում ՝ շահույթ (եկամուտ) ստանալու կամ այլ օգտակար արդյունքի հասնելու նպատակով:

 • Հայաստանում կացության կարգավիճակի ձեռքբերում

  Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է: Այս տեքստը ոչ միայն կարողացել է գոյատևել հինգ դարաշրջան, այլև ներառվել է էլեկտրոնային տպագրության մեջ` մնալով էապես անփոփոխ:

 • Հայաստանում կացության կարգավիճակի ձեռքբերում

  Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է: Այս տեքստը ոչ միայն կարողացել է գոյատևել հինգ դարաշրջան, այլև ներառվել է էլեկտրոնային տպագրության մեջ` մնալով էապես անփոփոխ:

 • Հայաստանում կացության կարգավիճակի ձեռքբերում

  Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է: Այս տեքստը ոչ միայն կարողացել է գոյատևել հինգ դարաշրջան, այլև ներառվել է էլեկտրոնային տպագրության մեջ` մնալով էապես անփոփոխ:

 • Հայաստանում կացության կարգավիճակի ձեռքբերում

  Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է: Այս տեքստը ոչ միայն կարողացել է գոյատևել հինգ դարաշրջան, այլև ներառվել է էլեկտրոնային տպագրության մեջ` մնալով էապես անփոփոխ:

Կապ

Հասցե: Պուշկին 12

Հեռախոսահամար․ +374(10)32-26-05

Էլ․ հասցե: [email protected]

Դուք նաև կարող եք մեզ հաղորդագրություն ուղարկել, եթե Ձեզ անհրաժեշտ է աջակցություն։